• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

pdf 2016. година

Documents

Select Toggle Наслов Датум
pdf Извештај Комисије за унапређење квалитета рада 2016. године ( pdf, 478 KB ) (360 downloads) Popular
pdf Извештај о стицању и обнови знања и вештина запослених за 2016. годину ( pdf, 363 KB ) (315 downloads) Popular
pdf Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада 2017. године ( pdf, 428 KB ) (346 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада поливалентне патронажне службе за 2016. годину ( pdf, 275 KB ) (325 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе за здравствену заштиту жена за 2016. годину ( pdf, 288 KB ) (326 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе за здравствену заштиту одраслог становништва за 2016. годину ( pdf, 290 KB ) (319 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе за здравствену заштиту школске и предшколске деце за 2016. годину ( pdf, 284 KB ) (345 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе за стоматолошку здравствену заштиту за 2016. годину ( pdf, 322 KB ) (322 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе хитне медицинске помоћи за 2016. годину ( pdf, 392 KB ) (422 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада у области регистровања нежељених догађаја и дејства лекова за 2016. годину ( pdf, 255 KB ) (317 downloads) Popular

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.