• COVID амбуланта:
 • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

ОРГАНИЗАЦИОНА

СТРУКТУРА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ради стручног, квалитетног и што ефикаснијег функционисања Дома здравља и извршавања послова из делатности Дома здравља утврђена је следећа унутрашња организациона структура Дома здравља:

Служба за општу медицину и здравствену заштиту радника;

Кабинет за здравствену заштиту радника

Одсек кућног лечења и неге

Одсек поливалентне патронаже

Превентивни центар

Поред Здравствене aмбуланте опште медицине у централном објекту, Краља Петра Првог бр. 62  постоје и истурени објекти:

 • Здравствена станица Даросава
 • Здравствена станица Венчани
 • Здравствена  амбуланта Шамот
 • Здравствена  амбуланта Гараш
 • Здравствена  амбуланта Јеловик
 • Здравствена  амбуланта Босута
 • Здравствена  амбуланта Горња Трешњевица
 • Здравствена  амбуланта Раниловић
 • Здравствена  амбуланта Орашац
 • Здравствена  амбуланта „Књаз Милош“
 • Здравствена  амбуланта Стојник

Служба за здравствену заштиту жена;

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце;

Одсек саветовалиште за младе

Одсек развојно саветовалиште

Служба за хитну медицинску помоћ;

Служба за стоматолошку здравствену заштиту  са истуреним амбулантама у следећим установама:

 • Предшколска установа „ Дуга“
 • ОШ „ Светолик Ранковић“
 • ОШ „ Милован Илић Чича“
 • Економско-угоститељска школа "Слободан Минић"

Служба за немедицинске послове (опште, правне, економско-финансијске, техничке, и друге сличне послове).

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.